Задвижки с обрезиненным клином


Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду   50 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-50-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 50 Ру 1,6 Мпа

1148.31 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду   65 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-65-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 65 Ру 1,6 Мпа

1402.11 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду   80 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-80-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 80 Ру 1,6 Мпа

1736.10 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 100 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-100-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 100 Ру 1,6 Мпа

2066.85 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 125 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-125-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 125 Ру 1,6 Мпа

3011.85 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 150 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-150-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 150 Ру 1,6 Мпа

3690.09 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 200 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-200-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 200 Ру 1,6 Мпа

5566.86 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 250 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-250-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 250 Ру 1,6 Мпа

10111.23 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 300 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-300-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 300 Ру 1,6 Мпа

12927.60 грн

- +
Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 400 Ру 1,6 Мпа
Код: zadvizhka-s-obrezinennym-klinom-30vch39r-du-400-ru-1-6-mpa

Задвижка с обрезиненным клином 30вч39р Ду 400 Ру 1,6 Мпа

26904.15 грн

- +